15% zľava na BABY NELLYS
Zľavový kód: BABYNELLYS24
×

Všeobecné podmienky kreditového systému

Všeobecné podmienky kreditového systému Tulimi

 1. Tulimi kreditový systém je názov programu, ktorý spoločnosť ADELAINE trade s.r.o. ponúka všetkým registrovaným užívateľom na www.tulimi.sk. Základným princípom kreditového systému je získavanie bodov, ktoré môžete následne využívať ako zľavu pri ďalšej objednávke. 


 2. Členstvo v Tulimi kreditovom systéme vzniká registráciou na webových stránkach www.Tulimi.sk. Za riadnu registráciu sa považuje registrácia, v ktorej sú pravdivo uvedené údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska (všetky povinné polia). Obdržaním potvrdenia o vykonaní registrácie získava užívateľ oprávnenie využívať výhody členstva Tulimi kreditového systému. Členstvo v Tulimi kreditovom systéme je bezplatné. Získavať kredity môže akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s podmienkami zakotvenými vo Všeobecných podmienkach a podmienkach Tulimi kreditového systému. V prípade zneužitia mechanizmu a výhod kreditového systému je možné užívateľovi znemožniť získavanie a / alebo čerpanie bodov a to ako dočasne tak natrvalo.

  Vytvorením registrácie zákazník potvrdzuje svoj súhlas so Všeobecnými podmienkami a pravidlami kreditového systému.
  Zakázať zisk bodov v rámci Tulimi kreditového systému možno v prípade, že:
  a) Užívateľ pri registrácii poskytol nepresné informácie
  b) Užívateľ zneužil mechanizmus a výhody Tulimi kreditového systému
  c) na základe oznámenia užívateľa Tulimi kreditového systému, resp. v prípade jeho úmrtia

  Užívateľ Tulimi kreditového systému, ktorého členstvo zaniklo a z dôvodu uvedených pod písmenami a), b), c) stráca nárok na použitie bodov nazbieraných na účte užívateľa a na všetky ostatné možné výhody plynúce z členstva v TUlimi kreditovom systéme.


 3. Zisk bodov

  Registrovaný užívateľ po zaplatenej objednávke získa na svoj účet späť 2% hodnoty objednávky (bez dopravy) v kreditoch. V prípade dopravy na dobierku sa kredity pripíšu až po 14 dňoch. Kredity nemožno prenášať na iných užívateľov, ani ďalšie účty.


 4. Využitie bodov

  Nazbierané body môže registrovaný užívateľ uplatniť v objednávke v prvom kroku košíku. Následne sa mu hodnota bodov odpočíta vo forme zľavy u objednávky. Nemožno uplatniť väčšie množstvo kreditov, než ktoré používateľ má nazbierané na svojom účte. Zľavu vo forme kreditov tiež nie je možné kombinovať s možnosťou uplatnenia zľavového, či darčekového poukazu. Nemožno uplatniť väčšie množstvo bodov, než je hodnota objednávky (bez dopravy).


 5. Prípady neuznania pripísania bodov

  Body nebudú užívateľovi uznané v nasledujúcich prípadoch:
  a) Body boli získané v rozpore s dobrými mravmi.
  b) Body boli získané z dôvodu omylu alebo technickej chyby systému.


 6. Všeobecné ustanovenia Tulimi kreditového systému

  Výhody Tulimi kreditového systému a všetky práva s tým spojené sú neprenosné a zanikajú z dôvodov uvedených v článku 2 týchto Všeobecných podmienok a pravidiel Tulimi kreditového systému. Body získané užívateľom Tulimi kreditového systému predstavujú prostriedky na získanie zľavy na ďalší nákup a sú použiteľné len v rámci Tulimi kreditového systému.

  ADELAINE trade s.r.o. si vyhradzuje právo v prípade nutnosti meniť a upravovať Všeobecné podmienky Tulimi kreditového systému. ADELAINE trade s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny, najmä obratového koeficientu (napr. V prípade devalvácie meny či iných zásahov vyššej moci). Dátum ukončenia činnosti Tulimi kreditového systému sa vyhlási na webových stránkach minimálne jeden kalendárny mesiac vopred, po tomto dátume nebudú ďalej prideľované body.

  Body v Tulimi kreditovom systéme expirujú po 12 mesiacoch od získania.

  Tieto Všeobecné podmienky Tulimi kreditového systému vstupujú do platnosti 1.5.2021

 

Newsletter

O zľavách a výpredajoch informujeme e-mailom.
Pre odberateľov pripravujeme aj rôzne výhody;)